Regels en boetes

In Nederland gelden, tenzij door verkeersborden anders is aangegeven, de volgende toegestane maximumsnelheden:

  • binnen de bebouwde kom: 50 kilometer per uur
  • buiten de bebouwde kom: 80 kilometer per uur
  • op autosnelwegen overdag (06:00 tot 19:00 uur): 100 kilometer per uur
  • op autosnelwegen in de avond en nacht (19:00 tot 06:00 uur): 130 kilometer per uur

Controle en boetes snelheidsovertredingen

Omdat te hard rijden juist in de bebouwde kom zo gevaarlijk is, controleert de politie scherp op snelheidsovertredingen. Vooral op plekken met veel voetgangers en fietsers. Zoals in woonwijken, bij scholen en in winkelstraten.

Het principe luidt 'hoe gevaarlijker de overtreding, des te hoger de boete'. Bij overtredingen van meer dan 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom bepaalt de officier van justitie het boetebedrag. Bij deze snelheidsovertredingen kun je ook je rijbewijs kwijtraken.

De boetes voor snelheidsovertredingen vindt u in de Boetebase van het Openbaar Ministerie.