Over MONO

Het doel van de MONO-campagne is het terugdringen van het aantal verkeersdoden en gewonden veroorzaakt door het gebruik van social media in het verkeer. De campagne versterkt de sociale norm van het niet lezen of sturen van berichten tijdens het rijden.

Mij Nie Appen campagne

Met de campagneslogan ‘Mij Nie Appen’, richten we ons niet zowel op de bestuurder van de auto of fiets, als ook op de verstuurder van de berichtjes. Bestuurders kunnen vóór vertrek hun telefoon op ‘Niet storen’ zetten, zodat ze niet afgeleid worden door binnenkomende meldingen. En wanneer je weet dat iemand aan het fietsen of autorijden is, is het beter om diegene even geen berichten te sturen. Zo helpen we elkaar om de aandacht op de weg te houden. Want samen zijn we verantwoordelijk voor veiligheid in het verkeer.

Gezamenlijk initiatief

De MONO-campagne wordt ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Campagnepartners helpen bij het uitdragen van de boodschap: provincies en gemeenten, politie, Team Alert en VVN. Daarnaast dragen MONO zakelijk-partners bij aan veilige verkeersdeelname door werknemers.

Achtergrond

Verkeersongevallen veroorzaken veel leed, dat vaak te voorkomen was. Een ongeluk zit in een klein hoekje en een ongeval veroorzaken doordat je een bericht aan het lezen was, is onacceptabel. Daarom is een duidelijke norm nodig dat sociale media en verkeer niet samengaan. De overheid wil deze sociale norm onderstrepen, onder andere door middel van de MONO-campagne.

Op wie richt de MONO-campagne zich?

De campagne richt zich op alle verkeersdeelnemers die een voertuig besturen, en op de verzenders van berichten. We vragen automobilisten en fietsers om ervoor te zorgen dat zij onderweg niet afgeleid worden door binnenkomende berichten. Hiervoor kunnen zij een manier kiezen die bij hen past. De een zet de telefoon op stil of op niet storen, de ander zal de telefoon in de tas laten. Aan verzenders vragen we om even te wachten met een berichtje, wanneer ze weten dat de ontvanger deelneemt aan het verkeer.

Smartphone helpt ook in het verkeer

De boodschap is bewust niet dat je géén smartphone gebruikt in het verkeer. Smartphones zijn namelijk ook heel goed voor verkeersveiligheid en doorstroming. Ze bieden navigatie, kiezen de snelste route en kunnen waarschuwen wanneer je te hard rijdt.

Kom veilig thuis

De campagne valt onder de koepel ‘Kom veilig thuis’. Hiermee maakt de overheid verkeersveiligheidscampagnes herkenbaar als groter geheel.

MONO-Zakelijk

MONO-zakelijk richt zich op bedrijven en organisaties, omdat werkgevers invloed hebben op wat er op een werknemer af komt tijdens de autorit. De MONO-zakelijk community helpt met het zichtbaar maken van MONO binnen bedrijven en organisaties, door de organisatie of bedrijfsvoering zo in te richten dat medewerkers ongestoord onderweg zijn. Initiatiefnemers van MONO-zakelijk zijn: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ANWB, Bouwend Nederland, Interpolis, Rijkswaterstaat, Allianz, ROV Zuid-Holland, STL Werkt, TeamAlert, VNA, Shell, Flitsmeister en VVN. Meer informatie vind je op www.monozakelijk.nl.