Over de campagne

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze campagne samen met de leden van de ADAS Alliantie ontwikkeld. Met het lanceren van deze campagne zet de ADAS Alliantie een belangrijke stap in het creëren van bewustzijn voor het veilig gebruik van rijhulpsystemen met als doel het veilig gebruik van de auto over de hele levensduur te borgen.

Campagnemiddelen

Er zijn verschillende campagnemiddelen die je kunt gebruiken om bekendheid te geven aan de campagne van ‘Slim. Download het campagnemateriaal hieronder.

Banners (animated gif en jpg)
Animatie van Slim (video)

De partners

De ADAS Alliantie is opgericht in juni 2019 met het opstellen van een gezamenlijk convenant. Dat ADAS Convenant is inmiddels door 63 publieke – en private organisaties ondertekend. Al die organisaties hebben hun eigen uitvoeringsplan met concrete acties opgesteld en zijn daarmee aan de slag gegaan. Dat heeft onder meer geleid tot het ADAS Woordenboek, de ADAS Monitor Rijtaakautomatisering en een veelheid aan publicaties over ADAS, waaronder een serie podcasts.

Meer informatie is te vinden op www.adasalliantie.nl.