Risico's

Brom- en snorfietsers lopen een relatief groot risico om slachtoffer te worden van een ongeval. Het risico om in het verkeer om te komen of ernstig gewond te raken is groot, vergeleken met andere vervoerswijzen. Bromfietsers zijn al verplicht om een helm te dragen, snorfietsers nu ook vanaf 1 januari 2023.

Uit analyses van een dieptestudie naar snorfietsongevallen blijkt dat gedragsfactoren de meest voorkomende ongevalsfactoren zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • afleiding of gebrek aan aandacht; 
  • te hoge snelheid voor de omstandigheden; 
  • te nauwe focus of “ik heb voorrang” houding; 
  • brom- en snorfietsen zijn evenwichtsvoertuigen  die de berijder geen bescherming bieden bij een ongeval, dit draagt ook bij aan het hoge ongevalsrisico;
  • snelheid boven limiet of te snel voor omstandigheden (19-28%);
  • interne conditionering, zoals nauwe focus of “ik heb voorrang” (14-25%);
  • psychofysiologische conditie, zoals haast, vermoeid, alcohol (11-17%);
  • onbekendheid/onervarenheid met situatie of voertuig (8-17%); 
  • positie op het fietspad (8-14%);
  • Slechte staat van de banden of remmen van de snorfiets.

Bron: Brom- en snorfietsers SWOV 2017