Maak je bedrijf MONO: 14 tips & tricks

Download de onderstaande pdf ‘Maak je Bedrijf MONO Tips & Tools’ voor 14 MONO-tips. Of lees verder voor de uitgeschreven tekst.

Tip 1: Begin een discussie

Je organisatie wil afspraken maken om MONO te gaan rijden. Hoe pak je dit aan? Het is handig om van tevoren te weten wat je medewerkers vinden van smartphonegebruik in de auto. Een goede eerste stap is daarom een discussiebijeenkomst. Je kunt dan meteen peilen hoe je medewerkers ertegenaan kijken en wat hun wensen zijn. 

Tip 2: Maak samen afspraken

Maak heldere afspraken over smartphonegebruik in het verkeer. Je kunt kiezen voor een totaalverbod: de telefoon mag pas weer gebruikt worden op de bestemming of bij een tussenstop. Gaat deze maatregel jullie te ver, dan kun je ook afspreken dat alleen handsfree bellen toegestaan is; het lezen of versturen van berichten niet. Dit kun je uitbreiden met de afspraak om telefoneren te beperken tot inkomende gesprekken. Hou die liefst heel kort en zeg dat je later terugbelt. Waar je ook voor kiest: hoe duidelijker de afspraken, hoe minder afleiding in de auto. 

Tip 3: Bepaal wat urgent is – en wat niet

Ook als je MONO rijdt, wil je elkaar bij echt dringende zaken kunnen bereiken. Bepaal daarom samen wat urgent is, en wat niet. En vooral: hoe jullie met spoedgevallen omgaan. Je kunt de smartphone bijvoorbeeld zo instellen, dat een specifiek nummer altijd mag storen, zelfs als de telefoon op stil staat. Daarnaast is het handig om in de afspraken mee te nemen dat jullie één medium reserveren voor urgente berichten. 

Tip 4: Maak afspraken officieel

Leg de afspraken die jullie hebben gemaakt vast. Kies vervolgens een gelegenheid waarbij alle medewerkers hun handtekening eronder zetten, bijvoorbeeld een vergadering of een speciaal hiervoor georganiseerde personeelsbijeenkomst. Dit is meteen de officiële aftrap: vanaf nu rijden jullie MONO. 

Tip 5: Maak het arbeidscontract MONO

Je kunt ook afspraken opnemen in de arbeidsvoorwaarden. Zo benadruk je als organisatie dat de veiligheid van je medewerkers hoge prioriteit heeft. Voor nieuwe medewerkers is het straks een vanzelfsprekende gedragsregel om MONO te rijden.

Tip 7: Noteer reistijd in de agenda

Werkt je organisatie met een openbare agenda? Overweeg dan om voortaan ook de reistijd in de agenda te zetten. Zo weten medewerkers wanneer hun collega’s in de auto zitten en dus even niet bereikbaar zijn. Je kunt het ook onderdeel van de MONO-afspraken maken dat medewerkers elkaar niet mogen storen als er ‘reistijd’ in de agenda staat. Hiermee maak je het je medewerkers makkelijker om zich aan de afspraken te houden, want wie geen bericht ontvangt, komt ook niet in de verleiding om erop te reageren.

Tip 8: Vertel het klanten en partners

Deel met al je klanten en partners dat jullie MONO rijden. Je medewerkers zullen je dankbaar zijn als hun contactpersonen weten dat ze niet altijd en overal bereikbaar zijn; dat maakt het makkelijker om zich aan de afspraken te houden. Het heeft ook een positief effect op het imago van je organisatie wanneer je laat zien dat jullie verkeersveiligheid belangrijk vinden en er een steentje aan bijdragen. 

Tip 9: Deel de afspraken op de website

Laat online zien dat jullie MONO rijden. Zet het op de website en vergeet ook intranet niet. Als je publiekelijk deelt dat jullie organisatie afspraken heeft gemaakt voor veilig smartphonegebruik in de auto, is dat voor je medewerkers een extra stimulans om zich eraan te houden. 

Tip 10: Spreek elkaar aan

Stel, iemand merkt dat een collega social media gebruikt tijdens een autorit: wat kun je dan doen? Betrek de medewerkers hierbij en geef ze de verantwoordelijkheid om elkaar er – met respect – op aan te spreken. 

Tip 11: Zet filmpjes in

Op internet zijn veel filmpjes te vinden die in beeld brengen hoe snel je als bestuurder afgeleid raakt door je smartphone. Soms zijn ze indringend. De filmpjes geven de kijker inzicht en een moment van reflectie op zijn of haar eigen gedrag. 

Tip 12: Hou de afspraken actueel

Als je organisatie MONO rijdt en alle afspraken op papier staan, is het zaak om de nieuwe regels op de radar te houden. Hoe zorg je dat de afspraken beklijven en tot gedragsverandering leiden? 

Tip 13: Stel telefoons in op MONO

Door de zakelijke telefoons MONO in te stellen worden medewerkers onderweg niet afgeleid door binnenkomende berichten en kan eventueel een automatisch antwoord gestuurd worden zoals “Bij ‘naam’ rijden we MONO en ik lees berichten niet onderweg”. 

Tip 14: Download MONO-communicatiemiddelen

Help je collega’s, leveranciers en klanten om MONO te rijden. Download de MONO- communicatiemiddelen op MONOzakelijk.nl van stickers tot sleutelhangers en van parkeerbordjes tot posters die je zelf kunt personaliseren. Maak MONO niet te missen!