Abri MONO 1185x1750 mm

In de uiting is het volgende te zien:

  • Het MONO-LOGO
  • Met de tekst ongestoord onderweg
  • En het Kom Veilig Thuis Logo